Ebook Bài tập tiếng Anh lớp 11 thí điểm (không đáp án): Phần 1 - Lưu Hoằng Trí

Ebook Bài tập tiếng Anh lớp 11 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, cung cấp đầy đủ, đa dạng các câu trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao cả về từ vựng lẫn chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học. Phần 1 của cuốn sách giúp người học làm quen các dạng bài tập thường gặp trong các đề thi: ngữ âm, ngữ pháp, bài thực hành kỹ năng nghe, đọc và viết. Song song các bài tập ở mỗi bài, tác giả còn cung cấp hai bài kiểm tra: Test 1 và Test 2( mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triển các kĩ năng trên) để kiểm tra và đánh giá kiến thức của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.