Ebook Đào ao và dọn ao trước khi thả cá: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook Đào ao và dọn ao trước khi thả cá là tài liệu hướng dẫn nông dân thả cá ở các tỉnh miền núi phía Bắc hướng dẫn bạn đọc các kỹ thuật đào ao và dọn ao trước khi thả cả. Phần 1 cuốn sách hướng dẫn các thông tin cần thiết cho việc đào ao thả cá.