Ebook Giải bài tập Hình học 10 nâng cao: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 10 nâng cao" giới thiệu tới người đọc kiến thức căn bản, bài tập và phương pháp giải các bài tập trong sách giáo khoa, các bài tập làm thêm về: Vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.