Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý", phần 2 giới thiệu một số đề thi tham khảo từ các kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.