Ebook Kiệt tác sân khấu thế giới - Nhà búp bê: Phần 2

Nhà búp bê là một bức tranh bi đát của một gia đình, một xã hội còn bị cầm tù trong cái vòng chật hẹp, luẩn quẩn của nền luân lý tư sản, lấy cá nhân con người làm trung tâm. Mời các bạn đến với phần 2 cuốn "Ebook Kiệt tác sân khấu thế giới - Nhà búp bê" để tiếp tục tìm hiểu về bối cảnh lúc bấy giờ một cách sắc nét và sinh động hơn.