Ebook Kinh tế học: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kinh tế học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học phúc lợi, kinh tế học vĩ mô, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền lệ và hoạt động ngân hàng, chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, kinh tế thế giới, thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.