Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Vật lý: Phần 1

Cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Vật lý" do Nguyễn An Vinh và Chu văn Biên biên soạn được theo nội dung và cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT. Phần 1 cuốn sách trình bày 9 đề thi mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn tập trước khi bức vào kỳ thi quan trọng.