Ebook Ngày lành tháng tốt: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Ngày lành tháng tốt" giới thiệu tới người đọc cách "Chọn ngày lành tháng tốt" bao gồm: Những việc cần làm đầu năm; các ngày tốt trong năm, mùa, tháng dùng cho các việc chung, riêng; giờ tốt dùng cho các việc quan trọng; các ngày trong năm nên và không nên cầu cúng, tế lễ. Mời các bạn tham khảo.