Ebook Sail away

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Sail away" để có thêm tài liệu học tiếng Anh cho các bé. Bằng những hình ảnh trực quan sinh động về thuyền buồm, giúp các bé dễ tiếp thu từ vựng. Hy vọng đây là tài liệu học tập hiệu quả cho các bé.