Ebook Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng cây ăn quả: Phần 1

Ebook Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng cây ăn quả: Phần 1 trình bày thiết kế môn học cây ăn quả; ý nghĩa của việc phát triển cây ăn quả trong sự phát triển kinh tế gia đình và nền kinh tế quốc dân; quy trình kĩ thuật cơ bản từ chọn đất, lập vườn, chọn giống để trồng, nhân giống, trồng và chăm sóc quản lí vườn đến thu hoạch.