Ebook Tây sương ký: Phần 2 - Vương Thùa Phủ, Nhượng Tống (dịch)

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Tây sương ký - Vương Thùa Phủ, Nhượng Tống (dịch) trình bày 2 phần còn lại của vở kịch gồm: Lần trước, tần thư, nhận thư, lần sau, đáp thư, khảo khoa, tiệc khóc, tan mộng. Đây là một tài liệu thú vị dành cho những ai yêu thích thể loại kịch nói tìm hiểu vầ các kiệt tác của sân khấu kịch nói.