Ebook Văn minh miệt vườn: Phần 1

Tiếng "Văn minh" là di người khởi thảo tập sách này - Nhà văn Sơn Nam nêu lên, văn minh là nếp sống vật chất, ăn, ở, mặc, cách thức sinh nhai đặc trưng của một vùng đất, một địa danh. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nếp sống hùng mạnh, phóng khoáng của người dân miền Tây Nam Bộ qua phần 1 cuốn sách.