Giáo án toán lớp 1

TÀI LIỆU NHẰM GIÚP CÁC EM NHẬN BIẾT ĐƯỢC NHỮNG VIỆC THƯỜNG PHẢI LÀM TRONG CÁC TIẾT HỌC TOÁN NHƯ BIẾT CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, SÁCH GIÁO KHOA,ÔN BÀI CŨ,..VÀ VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC THẦY CÔ ĐÃ DẠY Ở LỚP HỌC.