Giáo trình chăn nuôi trâu bò: Chương 2 - ĐH Nông nghiệp 1

Chương 2 Giống và công tác giống, trong chương này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về các giống bò nội và một số giống trâu bò ngoại được nuôi phổ biến trên thế giới. Đồng thời những nội dung cơ bản về công tác giống trong chăn nuôi trâu bò sẽ được trình bày, cuối chương một số vấn đề về phương hướng công tác giống và các chương trình giống trâu bò cụ thể ở VN sẽ được đề cập tới.