Giáo trình Địa lý du lịch: Phần 2 - Trần Đức Thanh

Giáo trình Địa lý du lịch: Phần 2 Địa lý du lịch Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguốn lực phát triển du lịch Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!