Giáo trình Giải tích 4 - Huỳnh Thế Phùng

Giáo trình "Giải tích 4" do Huỳnh Thế Phùng biên soạn có cấu trúc gồm 4 chương trình bày các nội dung: Tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường - Tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.