Giáo trình Lý thuyết điện tử công nghiệp - KS. Chu Khắc Huy

Nội dung giáo trình gồm 4 chương: chương 1 giới thiệu về các linh kiện điện tử, chương 2 và chương 3 nghiên cứu về các kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật số và vi xử lý, chương còn lại trình bày về mạch ứng dụng. Giáo trình là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên.