Giáo trình Mạch điện tử căn bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

Mạch điện tử cơ bản là giáo trình được biên soạn theo đề cương do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xây dựng và thông qua. Đây là giáo trình dành cho chuyên ngành đào tạo hệ kỹ thuật viên trung cấp ngành kỹ thuật viễn thông. Nội dung biên soạn theo tin thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Giáo trình gồm 5 chương trình bày các nội dung sau: Những kiến thức chung, mạch khuếch đại cơ bản, mạch khuếch đại chuyên dụng, mạch tạo dao động, điều chế và giải điều chế. Hy vọng những nội dung cơ bản như vậy sẽ giúp ích cho việc tiếp xúc với các môn học chuyên ngành sau này của bạn học.