Giáo trình Văn học 2: Phần 1 - TS. Bùi Thanh Truyền

Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn học 2 có nội dung trình bày một số kiến thức về: Dẫn nhập, quan niệm nghệ thuật về con người trong văn học thiếu nhi, thời gian nghệ thuật trong văn học thiếu nhi được tóm lược và giới thiệu trong 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.