Gương mặt thế giới hiện đại - P1

Nội dung cuốn sách gồm :
Phần I: Địa Lí Khu Vực
Phần II: Dân Số
Phần III: Địa Lý Kinh Tế
Phần IV: Xã Hội
Phần V: Ngôn Ngữ