Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

Nội dung bài viết: Thư viện trường Ðại học Khoa học Tự nhiên tiến hành cải tạo, nâng cấp nhằm xây dựng hệ thống tin học hóa quản lý Thông tin - Thư viện nối kết với Thư viện ĐHQG như là như là một mô hình liên thông trong Mạng thông tin – Thư viện ĐHQG, đồng thời là bước chuẩn bị liên thông trong khuôn khổ phục vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo trong địa bàn.