Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC

Cuốn sách này trình bày dưới dạng các bài tập lớn (gồm 24 bài) chia làm hai phần:

Phần 1: Điều khiển động cơ bằng cơ điện tử. Phần này có năm bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều khiển cơ bản.