HƯƠNG LIỆU (Flavouring Agent)

là những sản phẩm được thêm vào thực phẩm để truyền đạt, sửa đổi, hoặc tăng cường hương vị của thực phẩm (với ngoại lệ của tăng hương vị),  Flavourings không bao gồm các chất có một hương vị độc quyền ngọt, chua, mặn (ví dụ như đường, dấm, muối ăn);

Tiêu chuẩn Thực phẩm của Úc và New Zealand chuẩn bị Intense được thêm vào thực phẩm để truyền đạt hương vị và / hoặc mùi, được sử dụng với số lượng nhỏ và không có ý định được tiêu thụ một mình, nhưng không bao gồm các loại thảo mộc, gia vị và các chất