Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học - TS. Hoàng Ngọc Vinh

Tài liệu "Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học" được biên soạn để giúp giảng viên trẻ trong các trường chuyên nghiệp, cũng như các cơ sở bồi dưỡng giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và dạy nghề có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập để có thể đổi mới phương pháp dạy học một các hiệu quả hơn. Tài liệu gồm 9 phần trình bày các nội dung như sau: Phần 1 trình bày tổng quan một số quan niệm về giảng dạy, phần 2 đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận, phần 3 học tập cho người lớn,... Và một số nội dung khác.