Luận án tiến sĩ dược học: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây học

Luận án tiến sĩ dược học với đề tài "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây học" đã hoàn thành với kết cấu trình bày nội dung gồm 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong luận án này.