LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MORRIS ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CÁC THÔNG SỐ TRONG MÔ HÌNH WETSPA "

Do hạn chế về số liệu, do sự nhận thức không đầy đủ về các quá trình vật lý và khả năng đáp ứng của công nghệ đo đạc các yếu tố thuỷ lực nên trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện có rất nhiều mô hình thủy văn, thủy lực đang được sử dụng để tính toán các đặc trưng cũng như mô phỏng dòng chảy trên các lưu vực sông. Trước đây, do sự hạn chế của công cụ tính toán (máy tính), các mô hình tham số tập trung thường được ưa chuộng do sự đơn giản, số lượng thông số ít, dễ dàng hiệu chỉnh và vận hành (tuy nhiên mức độ chính xác không cao - do sự trung bình hoá các điều kiện lưu vực) thì hiện nay các mô hình tham số phân phối có mức độ chính xác cao hơn và cũng phức tạp hơn với những bộ thông số đồ sộ được sử dụng cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin.