Mô hình dạy và học tiếng Anh không chuyên trong trường đại học trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo tiếng Anh không chuyên tại một số quốc gia trên thế giới là một bước quan trọng trong việc tìm kiếm và đề xuất những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cũng như công tác quản lý đào tạo tiếng Anh không chuyên. Từ đó, chất lượng đào tạo tiếng Anh sẽ góp phần đáp ứng mục tiêu chất lượng đầu ra ngày càng cao cũng như nhu cầu nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển xã hội và hội nhập kinh tế thế giới.