Những điểm mới trong chương trình sách giáo khoa đạo đức lớp 1 tiểu học

Môn Đạo đức là môn học bắt buộc trong nhà trường tiểu học, giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực cốt lõi của công dân Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và cộng đồng xã hội. Trong bài viết này, dựa trên những điểm mới trong chương trình SGK Đạo đức 1 của 5 bộ sách được công bố hiện nay, đưa ra một số định hướng dạy - học môn Đạo đức lớp 1 năm học 2020-2021.