Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển tỉnh Kiên Giang

Bài viết phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển Kiên Giang. Qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, công ty du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân địa phương trong việc thực thi những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các yếu tố cấu thành của du lịch biển để thu hút du khách đến với Kiên Giang nhiều hơn và tăng khả năng quay lại du lịch ở những lần tiếp theo của du khách.