Phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện

Mùa hè năm 2011, một nhóm gồm năm cán bộ thư viện của Thư viện Khoa học Kenan và Thư viện Y học thuộc Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill (UNC-CH), thành lập nhóm để thảo luận về các dịch vụ thư viện và các phương pháp cung cấp dịch vụ cho các nhà khoa học. Bài viết này sẽ trình bày quá trình phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.