Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_6

Cá nhân học sinh tự chọn đoạn yêu thích để đọc, chỉ ra được giá trị, nét đặc sắc của đoạn vừa đọc. Bước 4: Củng cố, dặn dò. Hình thức thực hiện: Lời nói của giáo viên.