Rèn luyện kĩ năng phát hiện và xử lí tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học

Để giúp sinh viên được làm quen và rèn luyện cách xử lí các tình huống sư phạm một cách khoa học và có hệ thống, bài báo đã phân loại các tình huống sư phạm điển hình theo tri thức toán cơ sở cùng quy trình phát hiện và xử lí tình huống sư phạm, giúp sinh viên có sự định hướng đúng đắn trong việc nâng cao kĩ năng nghề nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn của người giáo viên trong thời đại mới, nâng cao chất lượng dạy học.