Rèn luyện kĩ năng vận dụng toán học cho học sinh lớp 12 THPT thông qua dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit

Bài viết tập trung trình bày về kĩ năng vận dụng Toán học, một số biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit. Bài viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn và thực nghiệm sư phạm.