Sàng lọc và nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn Enterococus faecalis MDs4 sinh gelatinase

Gelatinase là một enzyme thuộc nhóm metalloprotease ngoại bào có khả năng thuỷ phân gelatin, collagen, elastin... được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm và trong nghiên cứu.