SKKN: Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non

Mục tiêu của đề tài "Một số kinh nghiệm giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non" đưa ra một số biện pháp giúp giáo viên trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non tại trường Mầm non Hoa Cúc.