Stress trong học tập và cách ứng phó ở học sinh cuối cấp trung học phổ thông - Lê Thị Thanh Thủy

Stress trong học tập và cách ứng phó ở học sinh cuối cấp trung học phổ thông trình bày nội dung về những áp lực là nguyên nhân gây stress, ảnh hưởng của stress tới học tập, cách ứng phó với stress của học sinh.