Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong một số tình huống dạy học khái niệm và định lí của hình học không gian lớp 11

Sử dụng linh hoạt, hợp lí phần mềm Cabri 3D để tổ chức các hoạt động dạy học phần hình học không gian cho học sinh theo hướng nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh thông qua các hình ảnh trực quan, sinh động của phần mềm Cabri 3D mang lại. Bài viết khai thác sử dụng phần mềm Cabri 3D trong một số tình huống dạy học khái niệm và định lí của hình học không gian lớp 11 ở trường trung học phổ thông theo cách thức trên.