SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Quá nhiều sự lựa chọn sẽ khiến người tiêu dùng nản lòng vì họ buộc phải nỗ lực nhiều hơn để đưa ra quyết định .
Việc có nhiều chọn lựa cũng sẽ làm giảm độ hấp dẫn của cái khách hàng đã chọn , vì họ vẫn cứ vấn vương với những sản phẩm kia và làm sao mà vui thích được nữa.