THE CALL OF THE WILD - TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ

Đây là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Mỹ Jack London. Tác phẩm được dịch và xuất bản dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Đây là một dạng thức vừa giúp bạn đọc tiếp cận với một tác phẩm nổi tiếng thế giới, vừa giúp các bạn rèn giũa vốn tiếng Anh ở dạng đọc và viết một cách tự nhiên nhất.