Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Tổng hợp Aspirin" giúp các bạn nắm được cơ chế phản ứng este hóa giửa Anhydride acetic, cơ chế phản ứng điều chế Aspirin,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thí nghiệm.