Thiết kế và sử dụng lý thuyết tình huống trong giảng dạy công thức truy hồi

Việc kết nối toán học với thực tiễn là một trong những yêu cầu cấp thiết trong dạy học Toán, tuy nhiên việc thực hiện ở các trường vẫn còn hạn chế. Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, nhằm giúp người học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và kĩ năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn. Với mục đích trên, nghiên cứu này trình bày một số nội dung và cách thức vận dụng lý thuyết tình huống trong dạy học Toán thông qua việc thiết kế những tình huống cụ thể khi giảng dạy công thức truy hồi.