Tiểu luận: Quản trị chiến lược công ty Amazon

Chúng ta đang sống trong một thế giới mới - thế giới của công nghệ của internet toàn cầu. Vì thế việc mua bán trao đổi qua mạng cũng đã dần trở thành một xu hướng phát triển chung của xã hội vì nó đáp ứng được nhu cầu nhanh chóng và tiện lợi với người tiêu dùng.Và thương mại điện tử đã ra đời từ đây.Mở đầu là những trang website lớn như Ebay, Banner & Nobel …và một trong số đó chúng ta không thể không kể đến Amazon.