Tranh lụa hiện đại Việt Nam giai đoạn mở đầu và thành tựu

Nghệ thuật tranh lụa hiện đại Việt Nam ra đời trên cơ sở hình thành trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Áp dụng những bài học hàn lâm phương Tây, trên nền lụa phương Đông, các nghệ sĩ Việt Nam thế hệ đầu tiên tốt nghiệp đã tạo dấu ấn riêng trong triển lãm đấu xảo các nước thuộc địa tổ chức năm 1931 tại Paris. Từ những phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, nghệ thuật học nghiên cứu góp phần tìm hiểu nghệ thuật tranh lụa, thành tựu trong giai đoạn mở đầu nhằm khẳng định giá trị nghệ thuật của thể loại này.