Xếp hạng đại học quốc tế và vấn đề đặt ra đối với các trường đại học Việt Nam

Nhằm đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng QS Asia, cũng như những bảng xếp hạng đại học quốc tế khác, con đường tất yếu mà là các trường đại học Việt Nam cần thực hiện là phải tự nâng cao chất lượng đào tạo của mình, phải đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.