• Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn

  Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn

  Nội dung Trong phản ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho đi bằng số mol electron mà chất oxi hóa nhận về. - Sử dụng cho các bài toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt là các bài toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều chất khử. - Trong một phản ứng hoặc một hệ phản ứng, cần quan tâm đến trạng thái oxi hóa ban đầu và cuối của một...

   7 p dnulib 17/01/2012 44 1

 • Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Như đã biết, protein là những phần chức năng của cơ thể, sự hình thành chức năng mới dựa trên cơ sở thành phần cấu trúc của protein, hay nói cách khác giữa chức năng và thành phần cấu trúc trong protein có liên hệ mật thiết với nhau. Từ đó sự nghiên cứu cấu trúc protein có thể dựa trên các quan điểm: nghiên cứu thành phần cấu trúc hoặc dựa...

   23 p dnulib 17/01/2012 143 1

 • Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

  Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

  Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước: Độ màu, độ đục; pH độ axit, độ kiềm; Độ cứng; DO, BOD, COD; Chất rắn; Fe, Mn; Clorin, Clorua; Chất dinh dưỡng N,P.

   40 p dnulib 17/01/2012 168 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số