• Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn, sẽ giúp cho thế hệ trẻ biết được công lao to lớn của ông trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi cho đất nước, từ đó hình thành nên lòng biết ơn, lòng yêu quê hương đất nước, cố gắng học tập để noi gương các vị anh hùng.

   9 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Hệ thống giao thông đường bộ trong sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ (1900-1945)

  Hệ thống giao thông đường bộ trong sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ (1900-1945)

  Quá trình khai thác thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm thống trị đã làm cho nền kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ có những biến đổi sâu sắc. Để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng, phát triển một hệ thống giao thông đường bộ giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ nối với các vùng lân cận. Việc đầu tư xây dựng...

   7 p dnulib 26/06/2022 1 0

 • Hoạt động bang giao thời chúa Nguyễn (1558-1777)

  Hoạt động bang giao thời chúa Nguyễn (1558-1777)

  Bài viết đặc biệt tập trung vào nghiên cứu phản ứng của chính quyền Đàng Trong trong quan hệ bang giao với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á (chủ yếu là Xiêm, Vạn Tượng và Chân Lạp) và các quốc gia phương Tây cho đến nửa cuối thế kỷ XVIII. Để thực hiện mục tiêu trên, bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử, logic kết hợp với...

   8 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Tinh thần phòng thủ biển Đông của triều Nguyễn từ 1800 – 1884

  Tinh thần phòng thủ biển Đông của triều Nguyễn từ 1800 – 1884

  Đất nước Việt Nam trải dài hàng chục thế kỷ đấu tranh anh dũng, quật cường. Đó là lịch sử của dân tộc anh hùng mà sự sống còn và phát triển luôn gắn liền với lịch sử các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược. Bài viết trình bày về tinh thần phòng thủ biển Đông cao độ của triều Nguyễn từ 1800-1884, thông qua việc thực hiện các chính sách...

   10 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Nguyên nhân hình thành cộng đồng người Việt ở Thái Lan từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX

  Nguyên nhân hình thành cộng đồng người Việt ở Thái Lan từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX

  Cộng đồng người Việt ở Thái Lan bắt đầu hình thành từ các đợt di cư vào thế kỷ XVII. Nhìn chung quá trình di cư, nhập cư của người Việt diễn ra liên tục trong suốt từ giữa thế kỷ XVII đến thế kỷ XX với các nguyên nhân khác nhau như: Bài xích tôn giáo, nạn mất mùa đói kém, chiến tranh Xiêm – Việt trên đất Campuchia.

   8 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Một số hoạt động xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX

  Một số hoạt động xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX

  Triều Nguyễn trong giai đoạn còn là một triều đại phong kiến độc lập (1802 - 1885), đã có vai trò rất lớn trong việc xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Triều Nguyễn đã kế thừa kinh nghiệm của các triều đại trước, phát huy hết tác dụng tích cực của mình, ra sức thực hiện các hoạt động hoạt động tuần tra, kiểm soát mặt...

   11 p dnulib 26/06/2022 3 0

 • Giáo dục Nho học thời Trần (thế kỉ XIII – thế kỉ XIV)

  Giáo dục Nho học thời Trần (thế kỉ XIII – thế kỉ XIV)

  Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ...

   11 p dnulib 26/06/2022 3 0

 • Chính sách của triều Thanh đối với Triều Tiên trong hai thập niên cuối thế kỉ XIX

  Chính sách của triều Thanh đối với Triều Tiên trong hai thập niên cuối thế kỉ XIX

  Bài viết trình bày bối cảnh và mục đích thực hiện chính sách mới của Trung Quốc đối với Triều Tiên. Nhằm duy trì trật tự tông phiên truyền thống, đảm bảo an ninh biên giới, triều Thanh đã thực hiện chính sách can dự tích cực, chính sách này có ảnh hướng lớn đến cục diện chính trị Đông Bắc Á thời bấy giờ.

   9 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Phong trào chống, phá Ấp chiến lược ở Khánh Hòa từ 1961 đến 1963

  Phong trào chống, phá Ấp chiến lược ở Khánh Hòa từ 1961 đến 1963

  Bài viết khái quát về sự thiết lập “ấp chiến lược” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa, chủ trương của Đảng bộ Khánh Hòa và việc vận dụng chủ trương đó của nhân dân trong việc đấu tranh chống phá “ấp chiến lược” ở Khánh Hòa giai đoạn 1961-1963. Từ đó, rút ra một số đặc điểm của phong trào chống, phá “ấp chiến...

   8 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Đấu tranh chính trị chống “tố Cộng” tại nhà lao Thông Đăng - Hội An (Quảng Nam) năm 1957

  Đấu tranh chính trị chống “tố Cộng” tại nhà lao Thông Đăng - Hội An (Quảng Nam) năm 1957

  Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả xin được đi vào phân tích và trình bày thêm về đấu tranh chính trị chống chính sách “tố Cộng” tại nhà lao Thông Đăng - Hội An năm 1957. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò, vị trí của vùng đất này trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

   8 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

   13 p dnulib 26/06/2022 2 0

 • Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1954-1960

  Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1954-1960

  Bài viết này giới hạn trong việc tìm hiểu “Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1954-1960”, góp phần nhận thức rõ hơn về đấu tranh chính trị Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung và vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng.

   6 p dnulib 26/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số