• Đề tài: " Sự nghiệp đổi mới giáo dục"

  Đề tài: " Sự nghiệp đổi mới giáo dục"

  Sự nghiệp đổi mới giáo dục được Đảng và Nhà nước ta khẳng định có vai trò quan trọng cấp thiết, là nền tảng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để nước ta từng bước vững vàng khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

   43 p dnulib 17/01/2012 360 3

 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

   12 p dnulib 17/01/2012 329 1

 • Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

  Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

  Khái niệm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này...

   55 p dnulib 17/01/2012 264 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số