• Luận văn:Máy lạnh hấp thụ và ứng dụng

  Luận văn:Máy lạnh hấp thụ và ứng dụng

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng máy lạnh hấp thụ để phối hợp cấp lạnh và cấp nhiệt cho khách sạn khu vực Tp.HCM nhằm giảm bớt tiêu thụ điện năng cho tòa nhà:

   215 p dnulib 12/06/2013 508 7

 • Luận văn: Xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

  Luận văn: Xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

  Qua thực tế trong những năm gần nay cho thấy Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển kinh tế cao trong khu vực. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa đất nước, chất thải công nghiệp cũng ngày một gia tăng về khối lượng, đa dạng về chủng loại gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như sức khỏe của con người,...

   77 p dnulib 12/06/2013 450 7

 • Tiểu luận:CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU Ở VIỆT NAM NĂM 2009

  Tiểu luận:CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU Ở VIỆT NAM NĂM 2009

  Năm 2008 thế giới đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 1929 – 1933. Cuộc khủng hoảng này khởi đầu bằng cuộc khủng hoảng cho vay địa ốc dưới chuẩn ở Mỹ, nhưng lý do sâu xa của nó là sự mất cân bằng quốc tế của các khu vực kinh tế trụ cột trên thế giới và những vấn đề nội tại của hệ...

   11 p dnulib 11/06/2013 1213 1

 • Tiểu luận: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

  Tiểu luận: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

  Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, đồng thời được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền tảng của quản trị. Hoạch định là nhắm đến tương lai: điều phải hoàn thành và cách thế để hoàn thành. Nói cách khác, chức năng hoạch định bao gồm quá trình xác định mục tiêu trong tương lai và những phương...

   40 p dnulib 11/06/2013 1036 3

 • Tiểu luận: Quản trị chiến lược công ty Amazon

  Tiểu luận: Quản trị chiến lược công ty Amazon

  Chúng ta đang sống trong một thế giới mới - thế giới của công nghệ của internet toàn cầu. Vì thế việc mua bán trao đổi qua mạng cũng đã dần trở thành một xu hướng phát triển chung của xã hội vì nó đáp ứng được nhu cầu nhanh chóng và tiện lợi với người tiêu dùng.Và thương mại điện tử đã ra đời từ đây.Mở đầu là những trang website lớn...

   31 p dnulib 11/06/2013 513 3

 • Tiểu luận:SẢN XUẤT THEO HỢP ĐỒNG(OUTSOURCING)

  Tiểu luận:SẢN XUẤT THEO HỢP ĐỒNG(OUTSOURCING)

  Việc nhận thức được cơ hội, lợi ích thiết thực khi thâm nhập vào thị trường thế giới đã khiến các công ty sản xuất kinh doanh không ngừng tìm ra cho mình chiến lược phù hợp. Dù là công ty đa quốc gia hay những doanh nghiệp có qui mô nhỏ, trung bình thì việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường mục tiêu là vô cùng quan trọng. Các công ty có quy mô...

   21 p dnulib 11/06/2013 593 2

 • Tiểu luận: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

  Tiểu luận: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

  Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thực hiện chính sách giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu hợp lý.

   25 p dnulib 11/06/2013 373 3

 • Tiểu luận:THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

  Tiểu luận:THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

  Thủ tục hải quan là nội dung các công việc mà người làm thủ tục hải quan và nhân viên hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đối tượng làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh.

   39 p dnulib 11/06/2013 716 3

 • Tiểu luận: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

  Tiểu luận: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài của một tổ chức tạo nên văn hóa và môi trường của tổ chức đó. Khi một nhà quản trị thực hiện các chức năng của mình đều phải dựa rất nhiều vào những yếu tố này. Điều đó có nghĩa là văn hóa và môi trường của tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt đến hoạt động quản trị

   33 p dnulib 11/06/2013 862 3

 • Tiểu luận:HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

  Tiểu luận:HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

  Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế về bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

   38 p dnulib 11/06/2013 381 4

 • Tiểu luận:Đề tài: XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP

  Tiểu luận:Đề tài: XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP

  Trong xu hƣớng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ nhƣ hiện nay, các hoạt động ngoại thƣơng chiếm một vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế, xã hội cũng nhƣ thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nƣớc nói chung và của Việt Nam nói riêng.

   17 p dnulib 11/06/2013 312 1

 • Tiểu luận: Giám định và truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất nhập khẩu

  Tiểu luận: Giám định và truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất nhập khẩu

  Theo Quy chế giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 1343-TM/PC ngày 07/11/1994 của bộ Thương Mại) thì giám định được hiểu là việc kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu bằng những biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá. à hoặc phân loại hải

   37 p dnulib 11/06/2013 350 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số