• Hướng dẫn viết luận văn và trình bày luận văn thạc sĩ

  Hướng dẫn viết luận văn và trình bày luận văn thạc sĩ

  Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính học viên cao học, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế xã hội.

   16 p dnulib 17/12/2013 388 1

 • Tiểu luận:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

  Tiểu luận:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

  Giới hạn dãy số sinh bởi các đại lượng trung bình - chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Nội dung chính gồm 3 phần: - Trường hợp cùng chỉ số - Trường hợp lệch chỉ số - Phối hợp ba, bốn dãy số

   28 p dnulib 05/01/2013 318 2

 • TIỂU LUẬN: Kỹ thuật sản xuất cà phê sữa hòa tan

  TIỂU LUẬN: Kỹ thuật sản xuất cà phê sữa hòa tan

  Cà phê hòa tan là một loại cà phê không có cặn và sử dụng đơn giản thích hợp với mọi điều kiện. Hiện nay kỹ nghệ sản xuất cà phê hòa tan trên thế giới đã đạt trình độ cao. Phương pháp sản xuất cà phê hòa tan không phức tạp lắm, nhưng để đạt được sản phẩm bột cuối cùng có chất lượng cao thì có nhiều cách và khác nhau trong vài chi...

   16 p dnulib 05/01/2013 301 2

 • TIỂU LUẬN: Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức

  TIỂU LUẬN: Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức

  Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, với tư cách là một ngành luật độc lập, luật hành chính là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện họat động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng như các ngành luật khác, hệ thống...

   28 p dnulib 05/01/2013 717 2

 • HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG

  Dẫn nhập Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được hiểu là khu vực bao phủ toàn bộ châu Á và phần Đông Bắc châu Phi. Nói đến phương Đông, người ta không thể không nhắc đến những nền văn minh nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa...

   30 p dnulib 05/01/2013 313 2

 • TIỂU LUẬN:TÌM HIỂU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  TIỂU LUẬN:TÌM HIỂU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  Chính trị không chỉ là một tiểu hệ thống thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, có tác động ảnh hưởng tới các yếu tố quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng xã hội mà quan trọng còn là hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái và các chủ thể khác nhau trong đời sống xã hội. Mỗi bộ phận của chính trị lại có những chức...

   30 p dnulib 05/01/2013 449 2

 • Luận văn thạc sỹ " Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model - RCM) trong mô phỏng và dự báo khí hậu"

  Luận văn thạc sỹ " Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model - RCM) trong mô phỏng và dự báo khí hậu"

  Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model - RCM) ngày nay đã trở thành một công cụ quan trọng trong mô phỏng và dự báo khí hậu. Tuy nhiên công cụ dự báo khí hậu này cũng có nhiều khiếm khuyết. Do đó việc cải thiện kết quả dự báo của RCM góp phần nâng cao chất lượng dự báo khí hậu nói chung. Việc hạ quy mô (downscaling) từ mô hình toàn cầu...

   87 p dnulib 17/01/2012 372 5

 • LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG MƯA TỪ SỐ LIỆU RA ĐA ĐỐP-LE CHO KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ "

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC " XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG MƯA TỪ SỐ LIỆU RA ĐA ĐỐP-LE CHO KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ "

  Thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế–xã hội của loài người. Việc dự báo các hiện tượng thời tiết ngày càng trở nên cần thiết và trở thành mối quan tâm nhiều quốc gia trên thế giới. Dự báo thời tiết thông qua dự báo các yếu tố: áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa... Như chúng ta đã biết, mưa lớn là nguyên nhân...

   92 p dnulib 17/01/2012 291 4

 • LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG BẤT ĐỊNH KHẢ NĂNG (GLUE) CHO DỰ BÁO LŨ TRÊN LƢU VỰC SÔNG VỆ "

  LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG BẤT ĐỊNH KHẢ NĂNG (GLUE) CHO DỰ BÁO LŨ TRÊN LƢU VỰC SÔNG VỆ "

  Quy trình dự báo lũ nói chung bao gồm các bƣớc: thu thập thông tin phục vụ dự báo lũ, giải mã số liệu, cập nhật số liệu, chuẩn bị Ffile dự báo, dự báo lũ, hiệu chỉnh – đánh giá và lựa chọn kết quả dự báo, in bản tin và kết thúc. Quy trình dự báo lũ đƣợc thực hiện theo thứ tự từ thƣợng lƣu đến hạ lƣu, tùy theo điều kiện của từng...

   80 p dnulib 17/01/2012 256 2

 • LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG "

  LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG "

  Việt Nam có 9 hệ thống sông lớn và một số sông suối nhỏ có lượng nước rất phong phú. Tuy nhiên, dòng chảy trên các sông suối phân phối không đều trong năm; mùa lũ lượng dòng chảy rất lớn dẫn đến thừa nước gây ra lũ lụt, mùa cạn lượng dòng chảy nhỏ dẫn đến thiếu nước dùng. Do đó, phía thượng lưu của các sông suối đã xây dựng các...

   76 p dnulib 17/01/2012 333 2

 • Luận văn thạc sĩ " “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sụng Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội ”

  Luận văn thạc sĩ " “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sụng Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội ”

  Lưu vực sông Nhuệ - Đáy trải dài từ 18015'00'' đến 20010'30'' vĩ độ Bắc; 103045'20'' đến 105015'20'' kinh độ Đông. Sông Nhuệ và sông Đáy là hai con sông rất quan trọng trong việc tưới tiêu và điều hoà nước cho một số tỉnh phía Bắc. Lưu vực của hai con sông này đi qua các tỉnh và thành phố: Hoà Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trong...

   63 p dnulib 17/01/2012 254 3

 • Đề tài " nghiên cứu xác định front trong toàn khu vực biển Đông "

  Đề tài " nghiên cứu xác định front trong toàn khu vực biển Đông "

  Front đại dương là một trong những yếu tố rất quan trọng trong hải dương học. Front nhiệt mặt biển là một dạng cơ bản nhất của front đại dương. Trong tất cả các đại dương cũng như các biển, luôn luôn tồn tại sự chênh lệch nhiệt độ theo các khu vực riêng biệt. Sự chênh lệch này có thể là do sự xâm nhập của các khối nước, quá trình...

   74 p dnulib 17/01/2012 302 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số