• Ebook Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo: Phần 1

  Tài liệu "Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những bí mật của nghệ thuật; Ngôn ngữ của hình ảnh; Những cơ sở của truyền thông thị giác có hiệu quả; Những thành phần của hình ảnh; Nghệ thuật bố cục; Nghệ thuật khuôn hình;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p dnulib 25/11/2023 16 0

 • Ebook Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghệ thuật bố cục khuôn hình dùng cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện, quảng cáo" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các đường định hướng; Sự cân bằng giữa các mảng khối; Khoảng rộng và không gian; Cận - tiền cảnh; Bí mật hình học của hình ảnh; Nhịp điệu của bố cục. Mời các bạn cùng tham...

   84 p dnulib 25/11/2023 9 0

 • Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 1 - Ngô Bá Công

  Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 1 - Ngô Bá Công

  Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cơ sở tạo hình; vẽ hình hoạ; vẽ trang trí; vẽ tranh; chữ Mĩ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p dnulib 30/10/2023 45 1

 • Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 2 - Ngô Bá Công

  Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 2 - Ngô Bá Công

  Giáo trình Mĩ thuật cơ bản: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tạo hình xé - cắt dán; nặn cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 30/10/2023 45 1

 • Biếm họa trên báo chí: Từ tranh minh họa đến tác phẩm độc lập

  Biếm họa trên báo chí: Từ tranh minh họa đến tác phẩm độc lập

  Bài viết "Biếm họa trên báo chí: Từ tranh minh họa đến tác phẩm độc lập" xem xét và đánh giá hiệu quả của phương thức thông tin bằng tranh biếm họa với vai trò minh họa hay như một tác phẩm độc lập trở nên cấp thiết trước sự phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện nay.

   9 p dnulib 30/10/2023 14 0

 • Đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

  Đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

  Bài viết "Đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp" góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để thực hiện quyền bình đẳng, dân chủ, minh bạch, công khai trong các hoạt động kinh tế nói chung và đấu giá tác phẩm mỹ thuật nói riêng.

   8 p dnulib 30/10/2023 12 0

 • Nhu cầu xã hội về lĩnh vực mỹ thuật hiện nay - cơ hội và thách thức của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

  Nhu cầu xã hội về lĩnh vực mỹ thuật hiện nay - cơ hội và thách thức của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

  Bài viết Nhu cầu xã hội về lĩnh vực mỹ thuật hiện nay - cơ hội và thách thức của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nghiên cứu, đánh giá những cơ hội cũng như những thách thức đặt ra cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay.

   10 p dnulib 30/10/2023 11 0

 • Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm Mĩ thuật góc nhìn từ thực tiễn

  Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm Mĩ thuật  góc nhìn từ thực tiễn

  Đào tạo liên thông nói chung và đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ (HTTC) nói riêng là quá trình đào tạo cho phép công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, rèn luyện của người học từ một trình độ này tới một hay một số trình độ khác trong các ngành khác nhau của cùng một trình độ thuộc hệ thống giáo dục đào tạo.

   7 p dnulib 30/10/2023 11 0

 • Ebook Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi: Phần 1

  Ebook Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi: Phần 1

  Ebook "Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi" được biên soạn nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà danh họa người Ý của Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày tổng quát về thời thơ ấu và nơi bắt đầu sự nghiệp của Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p dnulib 26/06/2023 94 0

 • Ebook Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi: Phần 2

  Ebook Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Danh họa Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cuộc đời lưu lạc và những ngày cuối đời của Lê-Ô-Nac-Đô Đa Vin-Xi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p dnulib 26/06/2023 81 0

 • Ý nghĩa của hoa mẫu đơn trong không gian nội thất

  Ý nghĩa của hoa mẫu đơn trong không gian nội thất

  Bài viết Ý nghĩa của hoa mẫu đơn trong không gian nội thất trình bày ý nghĩa của hoa mẫu đơn; Ý nghĩa tranh hoa mẫu đơn trong nội thất phong thủy; Hoa mẫu đơn kết hợp với hoa lá; Hoa mẫu đơn kết hợp với động vật; Tranh hoa mẫu đơn trong không gian phòng khách.

   6 p dnulib 26/06/2023 55 0

 • Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên mỹ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên mỹ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bài viết Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên mỹ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đề cập đến một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên mỹ thuật nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong giai đoạn hiện nay.

   7 p dnulib 26/06/2023 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27310vi